Bir Döneme Damgasını Vurmuş Ampir Dönemini Osman Gürsoy Anlatıyor

osman gürsoy

Bir döneme damgasını vuran Ampir Dönemi ile ilgili Osman GÜRSOY açıklama yapıyor. Röportajımızda Ampir dönemine ait bilgileri aktaran Osman GÜRSOY bu dönemin tarihi gelişimi ile ilgili birçok noktaya değindi.

Osman GÜRSOY Ampir dönemini şu cümlelerle anlattı;
Ampir üslübu Napolyon Döneminde Fransa’da ortaya çıkan (1800-1830) Yılları arasında etkin olan bir tür Neoklasik üsluptur. Ampir sözcük olarak ‘İmparatorluk Üslubu ‘anlamına gelir. Esinini Yunan ve Roma gibi klasik üsluplardan alan bu anlayış, eski Mısır biçimlerinden de etkilenmiştir. Ampir üslubu Fransız’ca ( Empire) demektir.

osman gürsoy

I. Napolyon’un İmparatorluğu sırasında Fransa’da gelişen ve mimarlık , mobilya, giyim, takı gibi alanları etkileyen bir üsluptur. Napolyon’un Roma İmparatorluğu’nun görkeminden esinlenen bir üslup yaratılması isteğinden güç alarak gelişmiştir. Saygın bir yalınlık ve imparatoru yücelten bir sükunet egemendir. Napolyon’un özel dairelerinin mobilyalarını tasarlayan iki mimar, Percier ile Fontaine, dekorasyon çalışmaları ve mobilya tasarımları ile Ampir üslubunun yaratılmasında büyük katkıda bulundular. Ampir döneminde arkeolojiye karşı gelişen büyük merak, klasik mobilya ve aksesuar türlerinin doğrudan kopya edilmesine yol açmıştır. Klasik örneklerin bulunmadığı alanlarda tasarımlar, Napolyon dönemini andıran tarihsel bezeme ögeleri ile renklendirildi. Örneğin: Kanatlı zafer simgeleri, defne çelenkleri, arılar, tahıl demetleri, bereket boynuzu, sfenks ve baltalar kullanıldı.

osman gürsoy

Sözlerine devam eden Osman GÜRSOY konuyu şu şekilde detaylandırdı;

Antik mimarlıktan sütunlar ve başlıklar, kemerler, üçgen alınlıklar, ayrıca Mısır mimarlığından etkiler taşır. Bezeme ögeleri olarak, askerlikle ilgili biçimler, Fransız devrimcilerinin kullandıkları rozet ,kargı, meşale gibi simgelerde egemendir. Ampir üslubu, Fransa’da özellikle Paris’te ortaya çıktığında kısa sürede bütün Avrupa’ya yayıldı. Her ülke bu üslubu kendi beğenisi doğrultusunda yorumluyordu. Napolyon Bonaparte zamanında ortaya çıkan bu üslubu daha sonra Osmanlılar da benimsemiştir. Barok sanatının ardından, Osmanlı sanatına giren Ampir üslubu ( 1854-1874 ) yılları arasında etkinliğini göstermiştir.

 

osman gürsoy

Avrupa Ampir üslubunda kullanılan stilize edilmiş hayvan figürleri, Osmanlı ampir üslubunda hiçbir zaman kullanılmamıştır. O dönemde insan ve hayvan gibi canlı figürlerine yer verilmediği için, Ampir üslubunda bitkisel ögeler yer almıştır. Kılınç, bayrak demetleri, müzik aletleri, vazo içinde çiçekler, stilize olmuş akantus yaprakları gibi ögeler dikkat çeker. Ampir üslubu Osmanlı İmparatorluğu’na Sultan II. Mahmut’un sürdürdüğü batılılaşma sürecinin bir aşaması olarak girmiştir. Örneğin: Osmanlı döneminden: Tophane’deki Nusretiye Camii’nde Ampir Üslup ağır basmaktadır. Sultan II. Mahmut’un bulunduğu yere de adını veren Türbesi, Ampir üslubu’nun İstanbul’daki en tipik örneğidir.1840 tarihli türbe bu özelliğinin yanı sıra, sekizgen planı ve kubbe ile örtülü olmasıyla klasik Osmanlı türbe şemasına da bağlıdır. Bu yapıda ayrıntılarda karşımıza çıkan ve bir çeşit batı Neoklasiği olarak ta adlandırılan Ampir Üslup, ülkemize batıdaki biçimiyle yansımıştır. Ayrıca Ortaköy Camii, Dolmabahçe Sarayı,Barok ve Ampir karışımı bir üslupla inşaa edilmiştir.

Yaptığımız röportajda göstermiş olduğu nezaket ve verdiği bilgilerden dolayı Osman GÜRSOY’a teşekkür ediyoruz.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir