Hatice SADİOĞLU Avrupada’ki yatırım ve kar marjlarını değerlendirdi

Hatice Sadioğlu

Ünlü Ekonomist Hatice SADİOĞLU günümüz avrupasındaki yatırım ve kar marjlarını global çerçevede değerlendirmeye aldı.

Ünlü Ekonomist Hatice SADİOĞLU ABD şirketleri ve avrupadaki ithalat ihracat yatırımlarını yorumlayarak, Latin Amerika ve Asya’da yatırımlardan elde edilen karların korkunç fazlalığı emperyalist sistem genel çıkarlını işleten dınamiklere ışık tutuyor. Bu karlar sayesinde ABD Avrupa’da yoğun yatırımlar yapma imkanını bulmuş, Afrikaya sermaye ihraç edebilmiştir. ABD’nin Asya ve Amerika kıtalarından sağladığı muazzam karlar, Avrupa ekonomisi üzerine kurduğu üstünlüğünün temellerini sağlamlaştırmıştır. ABD’nin ham madde kaynakları üzerindeki denetimi başta petrol olmak üzere diğer emperyalist rakiplerine(japonya,almanya) karşı dünya meselelerinde güçlü bir veto aracına dönüşmektedir. Sentetik maddelerin önem kazanmasına rağmen ham maddeler üzerine denetimin hegomonya sorunları ve ekonomik sosyal dinamiklerle bağlantısı sürmektedir. Ham madde meselesinin önemini azaltan bir diğer faktör olarak düşük evsaflı maden cevherlerinin işlenmesindeki teknik ilerlemelerden ve ikame edici maddelerden örneğin metal yerine plastik kullanılmasından söz edilmektedir. Bu konuda çok önemli adımlar atıldığı bir gerçektir. Değerlendirmelerine devam eden Hatice SADİOĞLU küresel çapta atılan bu adımlar esas eğilimini tersine çevirememiştir. Bilim insanlarımızın hayret verici başarılarına elektronik atom enerjisinin yarattığı harikalara rağmen hala çok sınırlı bir dereceden öteye, adi metallerin bu metalleri kullanım arzusuna göre davranışlar göstermelerini sağlama yolu bulunamamıştır.

Hatice Sadioğlu

Uzun vadede o maddeyi ikame edecek yerli bir maddenin bulunabileceği ihtimaline dayanarak yabancı hammadde kaynaklarını ele geçirmeyen büyük bir korporasyon başkanı büyük bir ihtimalle işinden kovulabilir. Amerikan tekellerinin hammaddeler üzerinde kurduklar denetim üretim fiyatları para sistemi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu noktada sadece kıt kaynakların elde tutulması ihtiyacı belirleyici değildir. Teknolojik buluşlar harikalar yaratsada bilgi toplumu sabuklamalar yeni bir beyin yıkama kampanyasına dönüşsede temel maddelerin kullanımında verimlilik artışına rağmen fazla bir değişiklik yoktur. Petrol başta olmak üzere doğal kaynakların tüketiminde yoğunlaşma vardır.

Nitekim ABD başkanına dış ekonomik politika komisyonu tarafından verilen rapor 2000’li yıllardan günümüze uzanan çizgide belirginlik kazanan bu eğilimin köklerini tespit ediyor. Birleşik devletlerin nispi bir kendi kendine yeterlilik durumundan yabancı kaynaklara giderek artan bağımlılık durumuna geçmesi günümüzün dikkat çekici ekonomik değişikliklerinden birisidir.

Sözlerini bu şekilde tamamlayan Hatice SADİOĞLU yeni dünya düzeninde küresel güçlerin hammadde gereksinimleri ile doğru orantılı olarak yer değiştirebileceğini belirtti.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir